BENEFITS
MOBILE बाट नै हाजिरी गर्न मिल्ने (SAFE from CORONA)
कर्मचारीहरुले कुन ठाउँबाट हाजिरी गरेको थाहा हुने
एउटा मोबाईलबाट एक जना कर्मचारीले मात्र हाजिरी गर्न सक्ने

With eattendance app, you can:

  • Submit clock in/clock out from the app; no need of attendance device
  • Track the location of the attendance submission

Available in